Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Grenzen dicht voor invasieve exoten

6 februari 2019


Grenzen dicht voor invasieve exoten

Zijn waterbedrijven wel voldoende voorbereid op de gevolgen die invasieve exoten met zich meebrengen? De afgelopen decennia is het aantal exoten dat zich in Nederland heeft gevestigd exponentieel toegenomen. De ecologische en economische schade die invasieve exoten veroorzaken, is ernstig. Zo groeien sloten vol met woekerende invasieve flora zoals de watercrassula en grote waternavel. Verder verzwakken muskusratten  dijken door er holen in te graven. Om de opmars van invasieve exoten enigszins binnen de perken te houden geven organisaties in de watersector jaarlijkse miljoenen euro’s uit aan bestrijding en beheersing. Voor nieuwe exoten is systeemgericht natuurherstel, met maatwerk op basis van een goede gebiedsanalyse, de meest (kosten)effectieve (preventie)maatregel. Een gezond ecosysteem rijk aan biodiversiteit is veerkrachtig tegen invasies. Maar in het huidige verstoorde, eentonige milieu zijn de problemen met invasieve exoten inmiddels zo acuut dat integrale responsstrategieën in de watersector hard nodig zijn om de kosten binnen de perken te houden.

Log in om deze trendalert te downloaden