Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Het belang van resilience in de drinkwatermicrobiologie

6 november 2019


Het belang van resilience in de drinkwatermicrobiologie

Recent wordt steeds meer onderzoek uitgevoerd naar het effect van verstoring op de bacteriegemeenschap, waarbij de gemeenschap resistent kan zijn tegen een verstoring, tijdelijk verandert (resilience), dezelfde functies behoudt (functionele redundantie) of definitief verandert in samenstelling en functie. Binnen drinkwater is de invloed van verstoring op resistentie, resilience en functionele redundantie van bacteriën nog niet onderzocht, maar wel belangrijk. Zo is het bijvoorbeeld wenselijk dat bij een verstoring in het distributiesysteem, de bacteriegemeenschap zich resistent gedraagt, zodat ongewenste micro-organismen geen kans krijgen. Daarom is het raadzaam om de condities in het drinkwatersysteem te onderzoeken die de mate van resistentie, resilience en functionele redundantie van de bacteriegemeenschap beïnvloeden.

Log in om deze trendalert te downloaden