Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Impact van gezondheidskundige grenswaarden afgeleid uit epidemiologisch onderzoek voor de watersector

19 oktober 2022


Impact van gezondheidskundige grenswaarden afgeleid uit epidemiologisch onderzoek voor de watersector

Een gezondheidskundige richtwaarde geeft de hoeveelheid van een chemische verontreiniging (antropogene stof) in voedsel of drinkwater weer die bij levenslange consumptie geen (onacceptabel) gezondheidsrisico oplevert. Een richtwaarde wordt gebaseerd op een risicogrens, de veilige totale mate van blootstelling aan een stof. Dierstudies worden traditioneel beschouwd als de “gouden standaard” voor het voorspellen van nadelige gezondheidseffecten van antropogene stoffen op de mens. Gegevens uit studies naar mensen kunnen echter het meest directe bewijs vormen van een verband tussen gezondheidseffecten en blootstelling aan antropogene stoffen. De indruk bestaat dat steeds meer gezondheidskundige risicogrenzen worden afgeleid uit epidemiologisch onderzoek. Het is onduidelijk of het gebruik van gegevens uit dierstudies in vergelijking met gegevens uit studies met menselijke gegevens systematisch tot verschillende risicogrenzen leidt.

Log in om deze trendalert te downloaden