Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Infantilisering van de maatschappij

14 oktober 2022


Infantilisering van de maatschappij

Deze trendalert bespreekt de infantilisering van de maatschappij in relatie tot consumentengedrag. De infantilisering van de maatschappij is een sociologisch fenomeen waarbij volwassenen worden behandeld als kinderen. Bedrijven en media zijn mede-vormgevers van deze trend door reclames te richten op impulsiviteit en directe behoeftebevrediging om zo het consumeren maximaal te aan te drijven. Infantilisering speelt ook een toenemende rol in de verwachtingen en houding van de drinkwaterklant. Het kan daarom ook zinvol zijn gebruik te maken van technieken die slim inspelen op de behoefte aan gemak van de moderne consument. Het is echter de vraag of en hoever drinkwaterbedrijven mee willen gaan met deze trend. Het roept de essentiële vraag op waar een drinkwaterbedrijf voor staat en wat voor imago men wil uitdragen.

Log in om deze trendalert te downloaden