Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Integraal ontwerp boven- en ondergrondse infrastructuur

7 juni 2019


Integraal ontwerp boven- en ondergrondse infrastructuur

De topologie van ondergrondse infrastructuur volgt vaak het stratenpatroon. De voorkeur voor bepaalde stratenpatronen verandert. Voor de VS heeft Southworth laten zien hoe er een evolutie van blokkenpatroon naar woonerven heeft plaatsgevonden, en in Nederland kennen we het doolhof aan straatjes in oude binnensteden en bloemkoolwijken uit de jaren 1970. Deze wijken kennen een variatie in de lay-out van het leidingnet, en daarmee andere kosten en waterkwaliteit. Welke mogelijkheden zijn er om de ideale netstructuur leidend te laten zijn voor het stratenpatroon? Met de energietransitie voor de deur, de roep om een duurzame en circulaire economie, en de nieuwe omgevingswet zijn er kansen.

Log in om deze trendalert te downloaden