Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Kaders voor en kansen van open data

17 augustus 2023


Kaders voor en kansen van open data

Uitgesproken voorstanders van open data, welke (soms onder voorwaarden) vrij gebruikt, gewijzigd en gedeeld kunnen worden door iedereen voor ieder doel, zijn te vinden in de academische wereld, maar ook bij nationale en Europese overheden. De EU maakt het verplicht om steeds meer data te delen. Vanuit het onderzoek worden de voordelen van het delen van data steeds duidelijker. Ten slotte beloven ontwikkelingen in de kunstmatige intelligentie op korte termijn ongeëvenaarde mogelijkheden voor het vinden en analyseren van data, mits deze vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar, kortweg FAIR, zijn. Dit samenspel van ontwikkelingen leidt tot een kanteling van het speelveld ten faveure van het delen en exploiteren van veel meer data. Vanuit het oogpunt van wederkerigheid is het wenselijk dat waterorganisaties in gelijke mate hun data delen, waarbij een adagium als “open, tenzij” een goed uitgangspunt is.  De publieke drinkwaterbedrijven kunnen hierin een trekkersrol spelen, aangezien zij niet beperkt worden door private bedrijfsmodellen.

Log in om deze trendalert te downloaden