Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Klimaatfatalisme: Omgaan met de ‘wickedness’ van de klimaatcrisis

27 juni 2024


Klimaatfatalisme: Omgaan met de ‘wickedness’  van de klimaatcrisis

Wereldwijd denken steeds meer – en met name jonge –
burgers dat de mensheid de klimaatcrisis niet het hoofd
zal bieden. Dit fatalisme uit zich in verschillende,
onproductieve gedragsrichtingen: opgeven, paralyse en
roekeloosheid. Fatalisme kan ontstaan als gevolg van
een ontbrekende grip op een uitermate ingewikkeld
(‘wicked’) probleem. Een aantrekkelijke, maar
gevaarlijke coping-strategie voor dit soort problemen is
simplisme. Deze trendalert schetst de zorgwekkende
gevolgen van opkomend klimaatfatalisme en de daarbij
behorende hang naar simplisme, maar biedt ook een
optimistisch handelingsperspectief voor de watersector.

Log in om deze trendalert te downloaden