Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Klimaattop Parijs: een politieke wending?

24 november 2015


Klimaattop Parijs: een politieke wending?

De domper van de klimaatconferentie in Kopenhagen in 2009 ligt menigeen nog vers in het geheugen: er was weliswaar een akkoord, maar volgens velen was het erg zwak. Nu, zes jaar later, volgt de ‘COP21’ in Parijs. De verwachtingen zijn hooggespannen, want hier moet niets minder dan een ambitieuzere opvolger van ‘Kyoto’ worden vastgesteld, een juridisch bindend klimaatakkoord waar alle landen zich aan committeren. Deze trendalert gaat in op de politieke betekenis van de klimaatconferenties en mondiale afspraken rondom klimaatveranderingen. Lukt het ditmaal wel de politieke inertie achter klimaatonderhandelingen te doorbreken? Deze trendalert blikt hier op vooruit en gaat na wat dat zou kunnen betekenen voor organisaties in de watersector.

Log in om deze trendalert te downloaden