Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Maatschappelijke acceptatie gentechnologie

1 december 2015


Maatschappelijke acceptatie gentechnologie

Er vinden kleine wijzigingen plaats in de maatschappij als het gaat om de ‘toelaatbaarheid’ van gentechnologie en synthetische biotechnologie, en het grote publiek maakt langzaam kennis met de mogelijkheden, maar ook met de voor- en nadelen hiervan.

Dit zal vermoedelijk de aanloop vormen voor een breed politiek en maatschappelijk debat over de toelaatbaarheid en toepassing van gentech producten op de markt en de maakbaarheid van het leven. Deze trendalert beschrijft de waargenomen veranderingen en plaatst deze ontwikkelingen in het licht van de Nederlandse watersector.

Log in om deze trendalert te downloaden