Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Mega technologische trends volgens het Rathenau Instituut.

11 maart 2009


Mega technologische trends volgens het Rathenau Instituut.

Het Rathenau Instituut is een onafhankelijke organisatie die zich vanuit een publieke invalshoek bezighoudt met vraagstukken op het snijvlak van wetenschap, technologie en samenleving en die de politiek daarover tijdig en op een gefundeerde wijze informeert.”

Log in om deze trendalert te downloaden