Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Omgaan met complexiteit en een stapeling van doelen: van nexus-denken naar integratie-experts

20 december 2023


Omgaan met complexiteit en een stapeling van doelen: van nexus-denken naar integratie-experts

Drinkwaterbedrijven krijgen te maken met steeds meer doelen die
stapelen en soms tegenstrijdig kunnen zijn. Zij staan voor de uitdaging
hoe ze niet alleen kwaliteit en kosten kunnen waarborgen maar ook
doelen rondom duurzaamheid, klimaatadaptatie, en energietransitie
kunnen behalen in samenspraak met hun omgeving. Hoe kunnen
organisaties intern omgaan met deze toenemende complexiteit? Om
als organisatie de externe complexiteit beter te begrijpen en om tot
passende oplossingen te komen is integratie nodig van kennis en
ervaring uit verschillende werkvelden. Deze trendalert schetst een
kader voor het vertalen van externe complexiteit (via de nexus) naar
strategische organisatiestructuren en de kennis en vaardigheden die
organisaties hiervoor kunnen ontwikkelen en inzetten.

Log in om deze trendalert te downloaden