Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Omgevingsbeleid in ontwikkeling

19 april 2018


Omgevingsbeleid in ontwikkeling

Naar verwachting treedt in 2020 de nieuwe Omgevingswet in werking. In de Omgevingswet vindt integratie plaats van sectorale wetgeving op het gebied van natuur, milieu, water, infrastructuur en de ruimtelijke ordening om ruimte te bieden aan een integrale benadering op omgevingsvraagstukken waarin voldoende ruimte is voor regionale afstemming en lokaal maatwerk.

Log in om deze trendalert te downloaden