Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Omslagpunt Decentralisatie

31 december 2020


Omslagpunt Decentralisatie

In het verkiezingsprogramma van de VVD voor de Tweede Kamer 2021-
2025 staat een opvallende zinsnede. Opvallend omdat het een omslagpunt
signaleert: “Een terugtrekkende overheid gold decennialang als het recept
voor een goed ondernemingsklimaat, economische groei en stijgende
welvaart van mensen. Die doelen zijn voor ons nog steeds leidend, maar
het recept moeten we kritisch tegen het licht houden, want de markt alleen
is niet altijd in staat gebleken dit zelf goed te regelen.” Na de kredietcrisis
van 2008-2011 is miljarden aan overheidssteun uitgegeven. De banken
werden gered en om de rekening te betalen is flink bezuinigd op de
publieke sector. Berichtgevingen over de gevolgen voor zorg en onderwijs
staan regelmatig in de nieuws. Onder het mom van zelfredzaamheid,
participatie, sociale innovatie, en/of betere marktwerking zijn afgelopen
decennium allerlei taken en verantwoordelijkheden gedecentraliseerd, met
als belangrijke drijfveer kostenbesparing en/of privatisering.

Log in om deze trendalert te downloaden