Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Onteigening als uitweg

10 juni 2022


Onteigening als uitweg

Om aan de Europese natuurdoelstellingen te voldoen moet de stikstofdepositie verlaagd worden in Nederland en in België. De Nederlandse Aanpak Stikstof richt zich onder andere op het verminderen van de stikstofemissie vanuit de landbouw. Ingezet wordt op innovatie, verplaatsing, extensivering en vrijwillig stoppen. Vrijwilligheid staat voorop, maar als deze maatregelen onvoldoende opleveren zullen ook dwingender maatregelen als onteigening ingezet worden. De huidige Onteigeningswet zal bij de inwerking-treding van de Omgevingswet  komen te vervallen en vervangen worden door een nieuwe regeling. Dit zal aanzienlijke veranderingen met zich meebrengen voor het onteigeningsrecht, met gevolgen voor de watersector. In dit trendalert wordt beschreven hoe onteigening geregeld is in Nederland, welke alternatieven er zijn en wat de relevantie is voor de watersector.

Log in om deze trendalert te downloaden