Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Panorama Nederland: positief en verbeeldend

9 april 2019


Panorama Nederland: positief en verbeeldend

Nederlanders denken minder positief over de samenleving dan voorheen. Er is behoefte aan een nieuw verhaal om mensen weer te laten verlangen naar een mooie toekomst. Verbeelding is de afgelopen tijd een krachtig wapen geworden om mensen te prikkelen. Het College van Rijksadviseurs heeft gebruikmakend van het verlangen naar positivisme en verbeelding een aanzet gedaan met Panorama Nederland: een positief verbeeldend toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. In deze trendalert worden de verschillende componenten van Panorama Nederland uiteengezet en gereflecteerd of deze idealistische verbeelding haalbaar is in onze samenleving. Vervolgens wordt gekeken hoe de drinkwatersector een rol kan spelen in het ontwerp van Panorama Nederland en wat het belang van verbeelding is voor het ontwerpen van een duurzame toekomst.

Log in om deze trendalert te downloaden