Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Passive sampling van micro- organismen en DNA

28 september 2021


Passive sampling van micro- organismen en DNA

Passive sampling wordt toegepast voor het bemonsteren van chemische stoffen in verscheidene milieus. Hierbij worden stoffen geaccumuleerd in een matrix over een lange periode zodat de gemiddelde concentratie met een lage detectielimiet kan worden bepaald. Passive sampling voor microbiologische detectie kan de pakkans en gevoeligheid van detectie van pathogenen en indicatorsoorten vergroten bij een lagere monitoringsfrequentie en kosten. Er zijn voorbeelden van passive sampling voor
microbiologische detectie van pathogenen, indicatoren en eDNA (Figuur 1). Nader onderzoek is nodig om bredere toepassing in de drinkwaterpraktijk of oppervlaktewaterbeheer mogelijk te maken.

Log in om deze trendalert te downloaden