Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Substitutie van schadelijke stoffen

23 oktober 2018


Substitutie van schadelijke stoffen

De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater is in de afgelopen 50 jaar flink verbeterd, maar volgens het Europese Milieuagentschap behoort het Nederlandse oppervlaktewater ook nog steeds tot het meest vervuilde water in Europa. Substitutie, het vervangen van schadelijke stoffen door minder schadelijke, is makkelijker gezegd dan gedaan. Commerciële belangen staan substituties vaak in de weg, tenzij aansprekende incidenten, goede risicobeoordelingen en politieke moed dit doorkruisen. Algemene wensen, bijvoorbeeld dat stoffen minder persistent moeten worden zullen niet in vervulling gaan. Oplossingen moeten worden gezocht door een groepsgewijze aanpak binnen specifieke gebruikscategorieën van stoffen, alsmede door het aangaan van allianties met diverse gelijkgestemde organisaties. Daar liggen de mogelijkheden voor de drinkwaterbedrijven.

Log in om deze trendalert te downloaden