Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Post-feitenmaatschappij

17 oktober 2017


Post-feitenmaatschappij

Sinds Brexit en de verkiezingen in de VS wordt er veel gesproken over de post-feitenmaatschappij en de rol die ‘feiten’ spelen in het publieke debat. In deze trendalert nemen we dit concept nader onder de loep en betogen we hoe de 24-uurs nieuwscyclus, valse evenwichtigheid en sociale media het voor mensen nog moeilijker maakt om feit en fictie te onderscheiden.

Log in om deze trendalert te downloaden