Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

SCP, staat van de publieke dienst

15 juni 2009


SCP, staat van de publieke dienst

De kwaliteit van de publieke dienstverlening krijgt steeds meer aandacht in het publieke debat, en in die zin kunnen we spreken van een trend. In de SCP- publicatie De staat van de publieke dienst; een onderzoek naar de kwaliteit van overheidsdiensten volgens de burger geeft het SCP een beeld van de kwaliteit van overheidsdiensten zoals die door burgers wordt ervaren.

Log in om deze trendalert te downloaden