Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Stedelijke ontwikkeling: sneller, groter en samen in onder- en bovengrond

17 januari 2023


Stedelijke ontwikkeling: sneller, groter en samen in onder- en bovengrond

Deze trendalert beschrijft een mogelijke samenwerkingsvorm voor stedelijke planning en uitvoering. In 2035 wordt een wijk heringericht in het denkbeeldige Uniestad. De energietransitie is in volle gang en om de gestelde doelen te behalen vinden werkzaamheden plaats volgens een snelle bouwwijze, op een grote schaal en in samenwerking met veel partijen. Om dit mogelijk te maken zijn er richtlijnen opgesteld voor samenwerking en het delen van informatie.

 Wij nemen deel aan drie vergaderingen. In de eerste vergadering stemmen diverse partijen hun plannen op elkaar af. In de tweede vergadering vullen zij werkzaamheden verder in. In de derde vergadering – na afloop van de werkzaamheden – vindt een evaluatie plaats van de bouwwijze. In deze trendalert hanteren partijen een overlegmodel om samen te komen tot een zo optimaal mogelijke ruimtelijke planning en uitvoering. Beschreven wordt wat dit overlegmodel kan betekenen voor drinkwaterbedrijven.

Log in om deze trendalert te downloaden