Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Toenemende aandacht voor de drinkwaterinstallatie

4 november 2021


Toenemende aandacht voor de drinkwaterinstallatie

De waterkwaliteit in de drinkwaterinstallatie komt onder druk te staan door een waaier aan ontwikkelingen. Er zijn veranderingen in de drinkwaterinstallatie zelf (het technische systeem), in het gebruik daarvan (waterverbruik), in de aangevoerde waterkwaliteit, in wet- en regelgeving, en er zijn ontwikkelingen in kennis. De ontwikkelingen zijn te vinden in vrijwel alle van de zes SEPTED-dimensies (sociaal-cultureel, economisch, politiek, technologisch, ecologisch en demografisch). De drinkwaterbedrijven moeten een standpunt bepalen m.b.t. garantie van goede waterkwaliteit voor iedereen, handhaving van installatievoorschriften, en monitoring. Daarnaast is het belangrijk in verdere kennis- en modelontwikkeling te investeren m.b.t. de installatie, en processen die de waterkwaliteit beïnvloeden. De drinkwaterbedrijven zullen zich steeds meer interesseren voor de drinkwaterinstallatie, gericht op de waterkwaliteit.

Log in om deze trendalert te downloaden