Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Waterveiligheid: op naar een nieuwe risicobenadering?

3 juni 2014


Waterveiligheid: op naar een nieuwe risicobenadering?

De zorg voor fysieke veiligheid is een kerntaak van de overheid. De overheid is de afgelopen decennia in toenemende mate aangesproken op het afdekken van allerhande risico’s voor burgers en bedrijven, maar kan de verantwoordelijkheid voor veiligheid en de rekening voor schade niet alleen opbrengen.

Log in om deze trendalert te downloaden