Trendalerts zijn exclusief voor DWSI-leden, die daarvoor in het hiernaast aangegeven kader kunnen inloggen.

Weersextremen in de bestuursakkoorden waterschappen

6 december 2019


Weersextremen in de bestuursakkoorden waterschappen

Na de zomer van 2018 stond droogte opeens hoog op de agenda in Nederland. Ook in de waterschapsverkiezingen, die 20 maart 2019 plaatsvonden, werd hier veel aandacht aan besteed. In de afgelopen periode hebben de nieuw verkozen besturen het beleid voor de komende vier jaar vastgesteld. De droogte van 2018, maar ook de natte zomer van 2016, zijn regelmatig aangehaald in deze bestuursakkoorden. Toch is al decennialang bekend dat klimaatverandering tot versterking van hydrologische extremen gaat leiden. Waarom signaleren we nu zo veel aandacht voor deze weersextremen? Is het beleid van de watersector zo toekomstgericht als we denken, of is het meer reactief van aard, waarbij er vooral wordt ingegrepen als er recent problemen zijn geweest? In deze trendalert nemen we dit signaal en het achterliggende vraagstuk onder de loep.

Log in om deze trendalert te downloaden