Denktanksessies organiseren wij drie maal per jaar. Deze sessies bijwonen, maar nog geen lid? Neem dan contact op via info@dwsi.nl

3e denktanksessie

Waterarmoede: ongelijkheid in het transitietijdperk

25 november, 2021
Teams
Waterarmoede: ongelijkheid in het transitietijdperk

De duurzaamheidstransities voor klimaatadaptatie, de energietransitie, biodiversiteitsbehoud en de circulaire economie gaan veel geld kosten, direct en indirect. Wie gaan deze kosten dragen? Nu lijken de kosten onevenredig zwaar te vallen op kwetsbare mensen, met bijvoorbeeld energiearmoede als resultaat. Hoe zit het met waterarmoede? Wat als meer burgers de drinkwaterrekening en de waterschapsbelasting niet kunnen betalen? En zijn publieke diensten zoals waterveiligheid wel gelijk verdeeld? Doet de watersector genoeg om de kloof tussen arm en rijk te dichten? Welke strategieën zien we om ongelijkheid tegen te gaan in het transitietijdperk? Deze vragen kwamen aan de orde tijdens de 4e DWSI denktanksessie van 2021. De collega-strategen en beleidsadviseurs gingen samen online op zoek naar strategische inzichten en handelingsperspectieven voor dit belangrijke vraagstuk.

Duurzaamheidstransities zoals klimaatadaptatie, de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat Nederland leefbaar blijft. De tijd dringt, want als we niks doen kan onze samenleving de druk niet meer aan. De kosten van deze transities zijn echter ook hoog en deze kunnen niet zomaar door iedereen gedragen worden. Hier ging de vierde DWSI denktanksessie van 2021 juist over: wie draagt deze kosten? Dragen de tarievenstructuren en belastingsystemen bij aan ongelijkheid, en is het bestaand beleid over betalingsachterstanden en afsluitingen nog wat we willen? Uit een recente verkenning blijkt dat circa 77.000 huishoudens vaak moeite heeft met het betalen van de drinkwaterrekening en in 2019 waren er ongeveer 40 afsluitingen per 100.000 huishoudens.

De verdeling van kosten is een beleidskeuze. Nederland staat op de vierde plek in de ranglijst van rijkste landen ter wereld. Tegelijkertijd blijkt dat ruim een half miljoen huishoudens in energiearmoede leven. Groeiende ongelijkheid zien we ook op de woningmarkt. We signaleren een tendens om de kosten disproportioneel zwaar op kwetsbare mensen te laten vallen. Burgers betalen ook evenredig veel. Denk bijvoorbeeld aan hoe Shell de CO2 compensatie doorrekent naar de prijs aan de benzinepomp. Op de VN klimaatconferentie in Glasgow is de verdeling van de kosten van klimaatmitigatie een hoofdthema, en ook klimaatrechtvaardigheid voor wat betreft de effecten. Maar hoe zit het met waterarmoede en doen waterorganisaties genoeg om de kloof tussen arm en rijk te beperken voor deze essentiële publieke diensten? Hoe zit het met onze tariefstructuren en belastingen? Welke strategieën zien we om ongelijkheid tegen te gaan in dit transitietijdperk? In een verkennende studie heeft KWR waterarmoede in Nederland vanuit vijf perspectieven onderzocht.

Download bijeenkomst verslag